Earthquake Bird
Earthquake Bird
Favoritos

La música del terremoto

201918+

Tokio, Japón, 1989. Lucy Fly, una extranjera que trabaja como traductora, comienza una apasionada relación con Teiji, un hombre misterioso obsesionado con la fotografía.


Director: Chris Carroll, Genevieve Martin, Hiro Kitagawa, Jean-Paul Chreky, Shohei Wakabayashi, Wash Westmoreland.

Genero: Drama, Misterio.

Actores: Adelaide Young, Akiko Iwase, Alex Milewski, Alicia Vikander, Burger Hasegawa, Chiaki Kawamo, Chiaki Yamamoto, Chie Izumiyama, Crystal Kay, Isac Leiram, Jack Huston, Kazuhiro Muroyama, Ken Yamamura, Kenichi Masuda, Kiki Sukezane, Maiko Ishii, Misa Matsuoka, Naoki Kobayashi, Naomi Urushibara, Nikita Savilov, Riku Takahashi, Riley Keough, Ruben Leiram, Sadako Saida, Saya Yoshida, Shozo Sasaki, Tomoyasu Sakata, Trevor Miller, William Bylesjoe, Yaeko Kimura, Yoshiko Sakuma, Yui Hosokawa, Zachary Miller.